Kasutustingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1 Müügitingimused kehtivad veebipoest ostja lolagreen.eu (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Lola Green OÜ (registrikood 11908629). [edaspidi Veebipood] vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest lolagreen.eu toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtiv võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3 Veebipood lolagreen.eu jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel lolagreen.eu

2. Hinnainfo
2.1 Kõikidele ostudele lisandub postiteenustasu, mille maksumus oleneb teenusepakkuja hinnakirjast. Ostude puhul, mille kogusumma on 70 eurot ja üle selle (va ostud väljaspool Eestit), pakub Veebipood tasuta postiteenust. Lisaks sellele tasuta kohaletoimetamist Tallinna linnas 24 tunni jooksul peale tellimuse esitamisest. Viimast juhul, kui tarbija seda soovib. Selleks saab ta avaldada soovi e-maili teel admin@lolagreen.eu.

2.2 Tellimused väljaspool Tallinna tarnitakse 5 (viie) tööpäeva jooksul lisatasu eest, mille määrab tarnijateenus.
2.3 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või -hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.4 Veebipood võib teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

3. Tellimuse vormistamine
3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Lisa korvi“.
3.3 Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.
3.4 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita tellimus“. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB,  LHV vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
3.5 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.6 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 8.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Eelnev tingimus ei kehti tellimustele üle 40 euro.

4. Müügilepingu jõustumine
4.1 Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma kauba üle Tarbijale ja tegema võimalikuks kauba ülemineku Tarbijale, Tarbija kohustub tasuma kauba eest Veebipoe esitatud arvel näidatud summa ja kauba vastu võtma.

Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kauba kohaletoimetamine
5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

5.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa Veebipoe pangakontole laekumise hetkest.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla tähelepanelik ja esitada tellimuse vormistamisel kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4 Veebipood lolagreen.eu ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood lolagreen.eu ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus
6.1 Kauba tagastamiseks tuleb saata kauba ostust taganemise avaldus aadressile admin@lolagreen.eu hiljemalt 24 tunni jooksul kauba kättesaamisest.

6.2 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul. Toode peab olema avamata ja originaalpakendis.
6.3 Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.

7. Vääramatu jõud
7.1 Veebipood lolagreen.eu ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood lolagreen.eu ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine
8.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kätte toimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.

8.2 Veebipoel lolagreen.eu on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
8.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord
9.1 Veebipood lolagreen.eu ei vastuta ühegi tema poolt müüdava toote kvaliteedi (nagu värv, maitse jms) eest, küll aga edastame me esitatud kaebuse toote kohta tootjale, aga kaebuse lahendamise eest ei vastuta.

9.2 Veebipood lolagreen.eu  ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.3 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.4 Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt lolagreen.eu ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel lolagreen.eu ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood lolagreen.eu ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
10.1 Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud või tema huve on kahjustatud, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjonile või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.